LỊCH PHÁT CHỨNG CHỈ (cập nhật 25/11/2021)

SÁNG 10/12, Chiều 28/12

ĐẶC BIỆT: Thí sinh PHẢI ĐIỀN FORM ĐĂNG KÍ TRƯỚC 24 giờ theo lịch phát (thí sinh cần gấp mà không đến nhận trực tiếp có thể xin nhận bản sao từ sổ gốc - chi tiết xem thông tin trong FORM ĐĂNG KÍ).
Thí sinh đến nhận phải đủ điều kiện: tiêm 2 mũi vacxin, F0 khỏi bệnh).

1. Các buổi phát năm 2021: sáng 10/12, chiều 28/12

2. Giờ phát, địa điểm phát: sáng từ 9:00 đến 11:00, chiều từ 14:00 đến 16:00 tại sảnh trệt dãy A (khu vực tiếp khách), Trường ĐHSP TP.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5. 
 
4. Thí sinh đạt yêu cầu tự mình nhận chứng chỉ, khi nhận chứng chỉ xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
Mang theo điện thoại để khai báo y tế theo qui định của TPHCM và giấy tờ/điện thoại để chứng minh đã tiêm vacxin/khỏi bệnh F0
5.  Nếu nhận chứng chỉ thay phải nộp Giấy Ủy quyền đúng theo Quy định của Luật dân sự và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đi nhận chứng chỉ.