LỊCH PHÁT CHỨNG CHỈ (cập nhật hàng tuần)

Thí sinh dự thi tháng 5/2022 nhận chứng chỉ theo lịch bên dưới

Thí sinh ở tỉnh xa cần gấp mà không đến nhận trực tiếp có thể xin nhận bản sao từ sổ gốc - chi tiết xem thông tin trong FORM ĐĂNG KÍ).

1. Các buổi phát tháng 6/2022: chiều 24/6, sáng 28/6, chiều 1/7, và tiếp tục cập nhật mỗi tuần

2. Giờ phát, địa điểm phát: sáng từ 9:00 đến 11:00, chiều từ 14:00 đến 16:00 tại Phòng B.601 (tầng 6, nhà B), Trường ĐHSP TP.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5. 
4. Thí sinh đạt yêu cầu tự mình nhận chứng chỉ, khi nhận chứng chỉ xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
5.  Nếu nhận chứng chỉ thay phải nộp Giấy Ủy quyền đúng theo Quy định của Luật dân sự và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đi nhận chứng chỉ.