• Trang chủ

Thi thử tự do

Thí sinh có thể thi thử "tại nhà miễn phí" trên website của Trung tâm Ngoại ngữ https://ttnndhsp.vn (không cần đăng nhập tài khoản), hoặc thi thử tại website của Trung tâm Khảo thí quốc gia https://ngoaingu.danhgianangluc.com/user/register (màn hình bài thi giống 99.9% so với phần mềm thi thật; điền thông tin và hiển thị ngay mật khẩu trên màn hình - không có gửi mật khẩu qua email)