Đăng kí thi thử tháng 4

Đăng kí thi thử bằng cách điền form

Đừng quên đóng tiền qua mã QRcode: