Thông tin tra cứu kết quả kì thi tháng 5/2023

(từ 9 giờ 00 phút ngày 23/5/2023) TẠI ĐÂY

CẤP GIẤY XÁC NHẬN TẠM THỜI

Thí sinh cần "Giấy chứng nhận tạm thời": 

- Thời gian nhận: sáng từ 08 giờ đến 11 giờ, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 ngày 24, 25 và 26/5/2023 

- Địa điểm: Phòng B.602 (gặp thầy Thuận).
- Thời gian xử lí: khoảng 15 phút.
- Thí sinh ở tỉnh xa: liên hệ email vstep@hcmue.edu.vn (xử lí gửi bưu điện dành cho thí sinh cần gấp, thời gian xử lí dự kiến 10 ngày). 

ĐĂNG KÍ PHÚC KHẢO - Kì thi tháng 5/2023

Thí sinh cần phúc khảo bài thi, xin vui lòng tải mẫu đơn tại đây. Thí sinh nộp đơn phúc khảo từ ngày 23/5/2023 đến ngày 03/06/2023. Kết quả phúc khảo dự kiến thông báo trước ngày 15/07/2023 (sau kì thi tháng 6/2023) qua email.

Thông tin gửi kết quả phúc khảo qua email (từ email vstep@hcmue.edu.vn, Trường chỉ có email này để gửi thông tin):

- Nếu có thay đổi sẽ gửi chi tiết điểm thay đổi; 
- Nếu không thay đổi, sẽ gửi email "Kết quả phúc khảo không thay đổi"

.
 LỊCH PHÁT CHỨNG CHỈ (cập nhật mỗi tháng)

Thí sinh thi tháng 5/2023 nhận chứng chỉ từ 2/6 

và các đợt thi cũ nhận chứng chỉ theo lịch bên dưới

Thí sinh ở tỉnh xa cần gấp mà không đến nhận trực tiếp có thể xin nhận bản sao từ sổ gốc - chi tiết xem thông tin trong cetpay.hcmue.edu.vn - nhớ cung cấp địa chỉ để nhận bản sao).

1. Các buổi phát tháng 6/2023: sáng 30/5chiều 2/6, sáng 6/6chiều 9/6, sáng 13/6chiều 16/6, sáng 20/6, chiều 23/6, sáng 27/6chiều 30/6

Đặc biệt: Sáng THỨ BẢY, 17/6, từ 9:30 đến 11:30, phòng B601

.
2. Giờ phát, địa điểm phát: sáng từ 9:00 đến 11:00, chiều từ 14:00 đến 16:00 tại Phòng B.601 (tầng 6, nhà B), Trường ĐHSP TP.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5. 
.
4. Thí sinh đạt yêu cầu tự mình nhận chứng chỉ, khi nhận chứng chỉ xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
5.  Nếu nhận chứng chỉ thay phải nộp Giấy Ủy quyền đúng theo Quy định của Luật dân sự và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đi nhận chứng chỉ.