Lịch phát chứng chỉ: Xem ở mục "Cấp chứng chỉ" (có lịch phát chứng chỉ của kì thi tháng 4/2022)

Thông tin tra cứu kết quả kì thi tháng 5/2022

(từ 17 giờ 00 phút ngày 31/5/2022)

TẠI ĐÂY

P/s: Học sinh chưa khai báo số CCCD thì không thể tra cứu được (xem tin nhắn SMS hoặc xem điểm gửi về Trường phổ thông).

ĐĂNG KÍ PHÚC KHẢO - Kì thi tháng 5/2022

Thí sinh cần phúc khảo bài thi, xin vui lòng tải mẫu đơn tại đây. Thí sinh nộp đơn phúc khảo từ ngày 31/5/2022 đến ngày 09/06/2022. Kết quả phúc khảo dự kiến thông báo trước ngày 15/7/2022 qua email.

Thông tin gửi kết quả phúc khảo qua email (từ email vstep@hcmue.edu.vn, Trường chỉ có email này để gửi thông tin):

- Nếu có thay đổi sẽ gửi chi tiết điểm thay đổi; 
- Nếu không thay đổi, sẽ gửi email "Kết quả phúc khảo không thay đổi"

CẤP GIẤY XÁC NHẬN TẠM THỜI

Thí sinh cần "Giấy chứng nhận tạm thời": 

- Thời gian nhận: sáng từ 08 giờ đến 11 giờ, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ kể từ ngày 02/6/2022 

- Địa điểm: Phòng B.602 (gặp thầy Thuận).
- Thời gian xử lí: khoảng 15 phút.
- Thí sinh ở tỉnh xa: liên hệ email vtep@hcmue.edu.vn.