Lịch phát chứng chỉ: Xem ở mục "Cấp chứng chỉ" (dự kiến 30 ngày kể từ ngày thi)

Thông tin tra cứu kết quả kì thi tháng 4/2021

TẠI ĐÂY

ĐĂNG KÍ PHÚC KHẢO - tháng 4/2021

Thí sinh cần phúc khảo bài thi, xin vui lòng tải mẫu đơn tại đây. Thí sinh nộp đơn phúc khảo từ ngày 06/5/2021 đến ngày 16/05/2021. Kết quả phúc khảo dự kiến thông báo trước ngày 15/6/2021 qua email.

Thông tin gửi kết quả phúc khảo qua email:

- Nếu có thay đổi sẽ gửi chi tiết điểm thay đổi. ; 
- Nếu không thay đổi, sẽ gửi email "Kết quả phúc khảo không thay đổi"

CẤP GIẤY XÁC NHẬN TẠM THỜI

Thí sinh cần "Giấy chứng nhận tạm thời":

- Liên hệ phòng B.602 (lầu 6, nhà B), 280 An Dương Vương, Quận 5

- Gặp thầy Thuận, giờ hành chính (xuất trình CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu)

- Thời gian xử lí: Khoảng 15 phút.

Ở xa cần xin giấy tạm thời, đăng kí và nộp tiền khi nhấn vào link nhận chứng chỉ qua bưu điện (link gửi trong email hoặc link trong mục tra cứu kết quả)