THÔNG TIN ÔN THI ĐẦY ĐỦ CÁC KHÓA xem trên site: http://ttnndhsp.vn (có nhiều chi nhánh của Trung tâm Ngoại ngữ)

LỚP ÔN THI KHÓA 38 KHAI GIẢNG NGÀY 2 và 4/12/2023 

  Để tham gia khóa học online hiệu quả, học viên nên làm bài thi xếp lớp trước khi đăng ký.

-          Bài thi xếp lớp 1 giúp xác định lớp bậc 2 (A2) hay bậc 3 (B1): https://ttnndhsp.vn/pluginfile.php/44340/block_html/content/index.html.

-          Bài thi xếp lớp 2 giúp xác định lớp bậc 3 (B1) hay bậc 4 (B2): https://ttnndhsp.vn/pluginfile.php/44341/block_html/content/index.html

Vấn đề thường gặp: Nếu không ghi được kí tự đặc biệt khi chuyển tiền, ví dụ: @, thì chọn kí tự thay thế và báo về email onthionline@hcmue.edu.vn

Nếu học viên nộp tiền cho nhiều người; sau khi chuyển tiền, hãy báo thông tin chi tiết của 3 người cho email onthionline@hcmue.edu.vn