THÔNG TIN ÔN THI ĐẦY ĐỦ CÁC KHÓA xem trên site: http://ttnndhsp.vn (có nhiều chi nhánh của Trung tâm Ngoại ngữ)

LỚP ÔN THI KHÓA 7 KHAI GIẢNG NGÀY 24, 25 và 29/5/2021

Ngoài cách đóng tiền qua tài khoản, thì quét mã VNPAY cũng được nhé