THÔNG TIN ÔN THI ĐẦY ĐỦ CÁC KHÓA xem trên site: http://ttnndhsp.vn (có nhiều chi nhánh của Trung tâm Ngoại ngữ)

LỚP ÔN THI BẬC 2 KHAI GIẢNG NGÀY 12/7/2022 

  Để tham gia khóa học online hiệu quả, học viên nên làm bài thi xếp lớp trước khi đăng ký.

https://ttnndhsp.net/pluginfile.php/44893/mod_resource/content/1/index.html