Đăng kí thi thử tháng 11/2022

Thí sinh có thể đăng kí thi thử tại Phòng máy của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh vào Sáng CHỦ NHẬT ngày 20/11/2022 (có đóng phí cho một số đối tượng, xem toàn văn thông báo - han đăng kí 11 giờ ngày 14/11/2022). Link đăng kí và nộp tiền qua Form: cetpay.hcmue.edu.vn --> Hoặc Học viên có thể thi thử "tại nhà miễn phí" trên website của Trung tâm Ngoại ngữ https://ttnndhsp.vn (không cần đăng nhập tài khoản), hoặc thi thử tại website của Trung tâm Khảo thí quốc gia ...

Xem chi tiết...