Thông báo ghi danh kỳ thi tháng 10/2019

  Trường Đại Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Công văn 5543/BGDĐT-QLCL ngày 6/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo   1. Thông tin về việc đăng kí thi kỳ thi tháng 10 năm 2019:Thời gian thi: Thí sinh chọn ca thi như sau: Bài thi Ca thi Giờ thi Ghi chú Thí sinh thi bậc 3, bậc 4, bậc 5 chọn 1 trong 2 ca: Ca 1: Sáng ngày 19/10/2019 7h - 11h15 Nộp hồ sơ và đóng tiền thi: từ ngày 7/9/2019 đến ngày...

Xem chi tiết...

Thông báo ghi danh kỳ thi tháng 9/2019

Đã hết hạn đăng ký kỳ thi tháng 9, thí sinh dự thi tháng 9 chờ xem hồ sơ thi và phòng thi vào lúc 14 giờ ngày 24/09/2019. Thí sinh có thể điền thông tin để nhận được tin nhắn SMS miễn phí thông báo phòng thi và kết quả thi TẠI ĐÂY ------------  Trường Đại Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Công văn 5543/BGDĐT-QLCL ngày 6/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo   1. Thông tin về việc đăng kí thi kỳ thi tháng 9 năm 2019:Thời...

Xem chi tiết...

Hướng dẫn làm bài thi tiếng Anh bậc 2

Hướng dẫn làm bài thi bậc 2. Tải file PDF hoặc xem trực tiếp

Hướng dẫn làm bài thi tiếng Anh bậc 3,4,5

Hướng dẫn làm bài thi bậc 3, 4, 5. Tải file PDF hoặc xem trực tiếp

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NÓI - BẬC 3, 4, 5

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NÓI - BẬC 2

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NGHE, ĐỌC, VIẾT - BẬC 2