KỲ THI GẦN NHẤT: 29/6/2021 và 30/6/2021 

Đăng kí ghi danh THÁNG 6/2021 đến ngày 10/6/2021

Xem LỊCH PHÁT CHỨNG CHỈ tháng 3/2021 ở mục Cấp chứng chỉ

LỚP ÔN THI ONLINE KHÓA 7 KHAI GIẢNG NGÀY 24, 25 và 29/5/2021


Thông tin ôn thi có thể xem tại trang http://ttnndhsp.vn

LỚP ÔN THI ONLINE KHÓA 7 KHAI GIẢNG NGÀY 24, 25 và 29/5/2021

Xem tại menu ôn thi: https://cet.hcmue.edu.vn/index.php/on-thi

  Để tham gia khóa học online hiệu quả, học viên nên làm bài thi xếp lớp trước khi đăng ký.

-          Bài thi xếp lớp 1 giúp xác định lớp bậc 2 (A2) hay bậc 3 (B1): https://ttnndhsp.vn/pluginfile.php/44340/block_html/content/index.html.

-          Bài thi xếp lớp 2 giúp xác định lớp bậc 3 (B1) hay bậc 4 (B2): https://ttnndhsp.vn/pluginfile.php/44341/block_html/content/index.html


Thông báo ghi danh kỳ thi 29/6 và 30/6

1. Thông tin về việc đăng kí thi kỳ thi 29-30/6/2021:Thời gian thi: Thí sinh chọn ca thi như sau: Bài thi Ca thi Giờ thi Thí sinh thi bậc 3, bậc 4, bậc 5 chọn 1 trong 2 ca: Ca 1: Sáng ngày THỨ BA 29/6/2021 7:00 - 11:00 Ca 2: Chiều ngày THỨ BA 29/6/2021 13:00 - 17:00 Thí sinh thi bậc 2: Ca 3: Sáng ngày THỨ TƯ 30/6/2021 7:00 - 10:00 Nộp hồ sơ và đóng tiền thi trực tiếp: từ ngày 10/5/2021 đến ngày 10/06/2021 (Thí sinh nên đăng kí dự thi sớm. Vì nếu hết chỗ, Trường sẽ chuyển thí sinh sang kì...

Xem chi tiết...

Thông báo ghi danh kỳ thi 25/5 và 26/5

1. Thông tin về việc đăng kí thi kỳ thi 25-26/5/2021:Thời gian thi: Thí sinh chọn ca thi như sau: Bài thi Ca thi Giờ thi Thí sinh thi bậc 3, bậc 4, bậc 5 chọn 1 trong 2 ca: Ca 1: Sáng ngày THỨ BA 25/5/2021 7:00 - 11:00 Ca 2: Chiều ngày THỨ BA 25/5/2021 13:00 - 17:00 Thí sinh thi bậc 2: Ca 3: Sáng ngày THỨ TƯ 26/5/2021 7:00 - 10:00 Nộp hồ sơ và đóng tiền thi trực tiếp: từ ngày 10/4/2021 đến ngày 08/05/2021 (Thí sinh nên đăng kí dự thi sớm. Vì nếu hết chỗ, Trường sẽ chuyển thí sinh sang kì...

Xem chi tiết...

Hướng dẫn làm bài thi tiếng Anh bậc 2

Hướng dẫn làm bài thi bậc 2. Tải file PDF hoặc xem trực tiếp

Hướng dẫn làm bài thi tiếng Anh bậc 3,4,5

Hướng dẫn làm bài thi bậc 3, 4, 5. Tải file PDF hoặc xem trực tiếp

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NÓI - BẬC 3, 4, 5

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NÓI - BẬC 2

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NGHE, ĐỌC, VIẾT - BẬC 2