KỲ THI GẦN NHẤT: 29/02 & 01/03/2020 

Thời hạn ghi danh: 11/02/2020

Kết quả thi gần nhất: Kì thi tháng 1/2020, công bố 17/1/2020 (mục Kết quả thi)

Thời gian nghỉ Tết: từ ngày 22/1 (28 Tết); đến ngày 3/2 làm việc bình thường


Thông báo ghi danh kỳ thi tháng 2, 3/2020

  Trường Đại Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Công văn 5543/BGDĐT-QLCL ngày 6/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo   1. Thông tin về việc đăng kí thi kỳ thi tháng 2, 3 năm 2020:Thời gian thi: Thí sinh chọn ca thi như sau: Bài thi Ca thi Giờ thi Ghi chú Thí sinh thi bậc 3, bậc 4, bậc 5 chọn 1 trong 2 ca: Ca 1: Sáng ngày 29/02/2020 6:50 - 11:15 Nộp hồ sơ và đóng tiền thi: từ ngày 24/12/2019 đến ngày...

Xem chi tiết...

Thông báo ghi danh kỳ thi tháng 01/2020

  Trường Đại Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Công văn 5543/BGDĐT-QLCL ngày 6/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo   1. Thông tin về việc đăng kí thi kỳ thi tháng 01 năm 2020:Thời gian thi: Thí sinh chọn ca thi như sau: Bài thi Ca thi Giờ thi Ghi chú Thí sinh thi bậc 3, bậc 4, bậc 5 chọn 1 trong 2 ca: Ca 1: Sáng ngày 11/01/2020 6:50 - 11:15 Nộp hồ sơ và đóng tiền thi: từ ngày 29/11/2019 đến ngày...

Xem chi tiết...

Hướng dẫn làm bài thi tiếng Anh bậc 2

Hướng dẫn làm bài thi bậc 2. Tải file PDF hoặc xem trực tiếp

Hướng dẫn làm bài thi tiếng Anh bậc 3,4,5

Hướng dẫn làm bài thi bậc 3, 4, 5. Tải file PDF hoặc xem trực tiếp

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NÓI - BẬC 3, 4, 5

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NÓI - BẬC 2

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NGHE, ĐỌC, VIẾT - BẬC 2