Thông tin ôn thi có thể xem tại trang http://ttnndhsp.vn. Đặc biệt có lớp ôn thi trực tuyến - Khóa 4, xem tại menu ôn thi: https://cet.hcmue.edu.vn/index.php/on-thiThông báo ghi danh kỳ thi 27/3 và 28/3

1. Thông tin về việc đăng kí thi kỳ thi 27-28/3/2021:Thời gian thi: Thí sinh chọn ca thi như sau: Bài thi Ca thi Giờ thi Thí sinh thi bậc 3, bậc 4, bậc 5 chọn 1 trong 2 ca: Ca 1: Sáng ngày THỨ BẢY 27/3/2021 7:00 - 11:00 Ca 2: Chiều ngày THỨ BẢY 27/3/2021 13:00 - 17:00 Thí sinh thi bậc 2: Ca 3: Sáng ngày CHỦ NHẬT 28/3/2021 7:00 - 10:00 Nộp hồ sơ và đóng tiền thi trực tiếp: từ ngày 17/2/2021 (Mồng 6 Tết) đến ngày 09/03/2021 (Thí sinh nên đăng kí dự thi sớm. Vì nếu hết chỗ, Trường sẽ chuyển thí...

Xem chi tiết...

Hướng dẫn làm bài thi tiếng Anh bậc 3,4,5

Hướng dẫn làm bài thi bậc 3, 4, 5. Tải file PDF hoặc xem trực tiếp

Xem chi tiết...

Hướng dẫn làm bài thi tiếng Anh bậc 2

Hướng dẫn làm bài thi bậc 2. Tải file PDF hoặc xem trực tiếp

Hướng dẫn làm bài thi tiếng Anh bậc 3,4,5

Hướng dẫn làm bài thi bậc 3, 4, 5. Tải file PDF hoặc xem trực tiếp

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NÓI - BẬC 3, 4, 5

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NÓI - BẬC 2

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NGHE, ĐỌC, VIẾT - BẬC 2