THÔNG TIN VỀ WEBSITE THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH

Tên website: HMCUE - Thi cấp Chứng chỉ Tiếng AnhTên viết tắt: VSTEP.HCMUE

------------------

Website đang được xây dựng từ tháng 5/2019 đến tháng 6/2019

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NÓI - BẬC 3, 4, 5

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NÓI - BẬC 2

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NGHE, ĐỌC, VIẾT - BẬC 2