KỲ THI GẦN NHẤT: 28/03 & 29/03/2020  (Kì thi tháng 2 đã dời lịch vì dịch Cúm)

Ghi danh: cho kì thi 28-29/3 (các văn phòng ghi danh vẫn mở hoặc ghi danh online)

Kết quả thi gần nhất: Kì thi tháng 1/2020, công bố 17/1/2020 (mục Kết quả thi)


Thông báo ghi danh kỳ thi 28-29/3/2020

  Trường Đại Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Công văn 5543/BGDĐT-QLCL ngày 6/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ---------------------------------------------------------------------------------  THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI KÌ 29/2 VÀ 1/3 XEM THÔNG BÁO Ở ĐÂY -------------------------------------------------------------------------------- 1. Thông tin về việc đăng kí thi kỳ thi 28-29/3/2020:Thời gian thi: Thí sinh chọn ca thi như sau:...

Xem chi tiết...

Hướng dẫn làm bài thi tiếng Anh bậc 3,4,5

Hướng dẫn làm bài thi bậc 3, 4, 5. Tải file PDF hoặc xem trực tiếp

Xem chi tiết...

Hướng dẫn làm bài thi tiếng Anh bậc 2

Hướng dẫn làm bài thi bậc 2. Tải file PDF hoặc xem trực tiếp

Hướng dẫn làm bài thi tiếng Anh bậc 3,4,5

Hướng dẫn làm bài thi bậc 3, 4, 5. Tải file PDF hoặc xem trực tiếp

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NÓI - BẬC 3, 4, 5

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NÓI - BẬC 2

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NGHE, ĐỌC, VIẾT - BẬC 2