KỲ THI GẦN NHẤT: 30/1/2021 và 31/1/2021 

Đăng kí ghi danh THÁNG 2/2021 đến ngày 03/2/2021

Xem kết quả thi Tháng 12/2020 tại mục: Kết quả thi (đã phát chứng chỉ)

Có thể đăng kí ôn thi online bậc 3 tại nhà dành cho người ở xa (link Thông báo Khóa 3, khai giảng 23/1)

Thông báo ** NGƯNG ** ghi danh kỳ thi 30-31/1/2021

1. Thông tin về việc đăng kí thi kỳ thi 30-31/1/2021:Thời gian thi: Thí sinh chọn ca thi như sau: Bài thi Ca thi Giờ thi Thí sinh thi bậc 3, bậc 4, bậc 5 chọn 1 trong 2 ca: Ca 1: Sáng ngày THỨ BẢY 30/1/2021 7:00 - 11:00 Ca 2: Chiều ngày THỨ BẢY 30/1/2021 13:00 - 17:15 Thí sinh thi bậc 2: Ca 3: Sáng ngày CHỦ NHẬT 31/1/2021 6:50 - 10:15 Nộp hồ sơ và đóng tiền thi: từ ngày 02/12/2020 đến ngày 09/01/2021 (Thí sinh nên đăng kí dự thi sớm. Vì nếu hết chỗ, Trường sẽ chuyển thí sinh sang kì thi...

Xem chi tiết...

Thông báo ghi danh kỳ thi 27-28/2/2021

1. Thông tin về việc đăng kí thi kỳ thi 27-28/2/2021:Thời gian thi: Thí sinh chọn ca thi như sau: Bài thi Ca thi Giờ thi Thí sinh thi bậc 3, bậc 4, bậc 5 chọn 1 trong 2 ca: Ca 1: Sáng ngày THỨ BẢY 27/2/2021 7:00 - 11:00 Ca 2: Chiều ngày THỨ BẢY 27/2/2021 13:00 - 17:00 Thí sinh thi bậc 2: Ca 3: Sáng ngày CHỦ NHẬT 28/2/2021 7:00 - 10:00 Nộp hồ sơ và đóng tiền thi: từ ngày 11/1/2021 đến ngày 03/02/2021 (Thí sinh nên đăng kí dự thi sớm. Vì nếu hết chỗ, Trường sẽ chuyển thí sinh sang kì thi tháng...

Xem chi tiết...

Hướng dẫn làm bài thi tiếng Anh bậc 2

Hướng dẫn làm bài thi bậc 2. Tải file PDF hoặc xem trực tiếp

Hướng dẫn làm bài thi tiếng Anh bậc 3,4,5

Hướng dẫn làm bài thi bậc 3, 4, 5. Tải file PDF hoặc xem trực tiếp

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NÓI - BẬC 3, 4, 5

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NÓI - BẬC 2

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NGHE, ĐỌC, VIẾT - BẬC 2