KỲ THI GẦN NHẤT: 25/8 và 26/8/2020 

Đăng kí ghi danh THÁNG 8 đến ngày 3/8; Trường sẽ ngưng ghi danh sớm hơn nếu hết chỗ.

Mời thí sinh vào web: http://ttnndhsp.vn để làm bài thi mãu.

Kết quả thi gần nhất: Kì thi tháng 6/2020, công bố ngày 29/6/2020 (mục Kết quả thi) - Chưa có chứng chỉ kì thi tháng 6


Thông báo ghi danh kỳ thi 25-26/8/2020

Trường Đại Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Công văn 5543/BGDĐT-QLCL ngày 6/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo   1. Thông tin về việc đăng kí thi kỳ thi 25-26/8/2020:Thời gian thi: Thí sinh chọn ca thi như sau: Bài thi Ca thi Giờ thi Ghi chú Thí sinh thi bậc 3, bậc 4, bậc 5 chọn 1 trong 2 ca: Ca 1: Sáng ngày 25/8/2020 THỨ BA 6:50 - 11:15 Nộp hồ sơ và đóng tiền thi: từ ngày 03/6/2020 đến ngày...

Xem chi tiết...

Hướng dẫn làm bài thi tiếng Anh bậc 3,4,5

Hướng dẫn làm bài thi bậc 3, 4, 5. Tải file PDF hoặc xem trực tiếp

Xem chi tiết...

Hướng dẫn làm bài thi tiếng Anh bậc 2

Hướng dẫn làm bài thi bậc 2. Tải file PDF hoặc xem trực tiếp

Hướng dẫn làm bài thi tiếng Anh bậc 3,4,5

Hướng dẫn làm bài thi bậc 3, 4, 5. Tải file PDF hoặc xem trực tiếp

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NÓI - BẬC 3, 4, 5

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NÓI - BẬC 2

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NGHE, ĐỌC, VIẾT - BẬC 2