THÔNG TIN VỀ WEBSITE THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH

Tên website: HMCUE - Thi cấp Chứng chỉ Tiếng AnhTên viết tắt: VSTEP.HCMUE

Website chính thức, duy nhất cung cấp thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NÓI - BẬC 3, 4, 5

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NÓI - BẬC 2

HƯỚNG DẪN THI PHẦN NGHE, ĐỌC, VIẾT - BẬC 2