LỊCH PHÁT CHỨNG CHỈ THÁNG 10-11/2020

(Kì thi tháng 10 chưa có chứng chỉ)

1. Các buổi phát: sáng 20/10, chiều 23/10, sáng 27/10, chiều 30/10, sáng 3/11, chiều 6/11sáng 10/11, chiều 13/11, sáng 17/11, chiều 20/11, sáng 24/11, chiều 27/11/2020

 

2. Giờ phát, địa điểm phát: sáng từ 8:30 đến 11:30, chiều từ 14:00 đến 17:00, tại phòng B.601, Trường ĐHSP TP.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5. 
 
3Thí sinh đạt yêu cầu kì thi 08 và 09/9/2020 bắt đầu nhận từ ngày 29/9/2020.
==================
Thí sinh thi tháng 9/2020 ĐàCÓ chứng chỉ 
==================
 
4. Thí sinh đạt yêu cầu tự mình nhận chứng chỉ, khi nhận chứng chỉ xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
 
5.  Nếu nhận chứng chỉ thay phải nộp Giấy Ủy quyền đúng theo Quy định của Luật dân sự và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đi nhận chứng chỉ.
6. Muốn nhận chứng chỉ năm 2020. Vào link http://tracuu.hcmue.edu.vn/ccta tìm thông tin cá nhân và thực hiện theo hướng dẫn khi có kết quả tra cứu.