LỊCH PHÁT CHỨNG CHỈ THÁNG 7/2020 và 8/2020

1. Các buổi phát: sáng 21/7, chiều 24/7, sáng 28/7 và chiều 31/7/2020; sáng 4/8, chiều 7/8, sáng 11/8, chiều 14/8, sáng 18/8, chiều 21/8, sáng 25/8, chiều 28/8/2020.

 

2. Giờ phát, địa điểm phát: sáng từ 8:30 đến 11:30, chiều từ 14:00 đến 17:00, tại phòng B.601, Trường ĐHSP TP.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5. 
 
3Thí sinh đạt yêu cầu kì thi 20 và 21/6/2020 bắt đầu nhận từ ngày 21/7/2020.
==================
Thí sinh thi tháng 6/2020 ĐÃ CÓ chứng chỉ 
==================
 
4. Thí sinh đạt yêu cầu tự mình nhận chứng chỉ, khi nhận chứng chỉ xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
 
5.  Nếu nhận chứng chỉ thay phải có Giấy Ủy quyền đúng theo Quy định Luật dân sự + Bản photo và Bản gốc của người đi nhận chứng chỉ.