Lịch phát chứng chỉ trong tháng 10/2019 và đầu tháng 11/2019, như sau:
 
1. Phát vào các buổi: sáng 1/10, chiều 4/10,  sáng 8/10, sáng 15/10 , sáng 19/10, chiều 19/10 (Thứ 7), chiều 25/10, sáng 29/10, chiều 29/10, chiều 1/11 sáng 5/11 và chiều 8/11/2019. 
 
2. Giờ phát, địa điểm phát: sáng từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút, tại phòng B601, tòa nhà B, Trường ĐHSP TP.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5. 
 
3Thí sinh đạt yêu cầu kì thi 28 và 29/9/2019 bắt đầu nhận chứng chỉ từ 29/10/2019 theo lịch trên.
 
4. Thí sinh đạt yêu cầu tự mình nhận chứng chỉ, khi nhận chứng chỉ xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
 

5.  Nếu nhận chứng chỉ thay phải có Giấy Ủy quyền đúng theo Quy định Luật dân sự + Bản photo và Bản gốc Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân của người được cấp chứng chỉ + Bản photo và Bản gốc của người đi nhận chứng chỉ.