THÔNG TIN CẤP CHỨNG CHỈ/CHỨNG NHẬN TIẾNG ANHLịch phát chứng chỉ kì thi tháng 7/2019: Ngày phát chứng chỉ chính thức:

Ngày 17, 18/8/2019: Phát từ 8h30 đến 10h30 (do ngày cuối tuần nên nghỉ sớm)

Ngày 19/8 và 21/8/2019: Sáng từ 7h30 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00

Địa điểm: Phòng B.601

Thí sinh trực tiếp mang theo CMND bản gốc đến nhận. Nếu nhận thay, phải làm thủ tục ủy quyền theo Luật dân sự.