Hướng dẫn làm bài thi tiếng Anh bậc 2

Hướng dẫn làm bài thi bậc 2. Tải file PDF hoặc xem trực tiếp

Hướng dẫn làm bài thi tiếng Anh bậc 3,4,5

Hướng dẫn làm bài thi bậc 3, 4, 5. Tải file PDF hoặc xem trực tiếp

NGƯNG----- ghi danh kỳ thi 03-04/10/2020

Trường Đại Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Công văn 5543/BGDĐT-QLCL ngày 6/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo   1. Thông tin về việc đăng kí thi kỳ thi 03-04/10/2020:Thời gian thi: Thí sinh chọn ca thi như sau: Bài thi Ca thi Giờ thi Ghi chú Thí sinh thi bậc 3, bậc 4, bậc 5 chọn 1 trong 2 ca: Ca 1: Sáng ngày 03/10/2020 6:50 - 11:15 Nộp hồ sơ và đóng tiền thi: từ ngày 26/8/2020 đến ngày...

Thông báo ***NGƯNG*** ghi danh kỳ thi 03-04/11/2020

1. Thông tin về việc đăng kí thi kỳ thi 03-04/11/2020:Thời gian thi: Thí sinh chọn ca thi như sau: Bài thi Ca thi Giờ thi Thí sinh thi bậc 3, bậc 4, bậc 5 chọn 1 trong 2 ca: Ca 1: Sáng ngày THỨ BA 03/11/2020 6:50 - 11:15 Ca 2: Chiều ngày THỨ BA 03/11/2020 12:50 - 17:15 Thí sinh thi bậc 2: Ca 3: Sáng ngày THỨ TƯ 04/11/2020 6:50 - 10:15 Nộp hồ sơ và đóng tiền thi: từ ngày 18/9/2020 đến ngày 17/10/2020 (Thí sinh nên đăng kí dự thi sớm. Trường sẽ ngưng nhận đăng kí thi trước 17/10/2020 nếu hết chỗ...

Thông báo ghi danh kỳ thi 08-09/12/2020

1. Thông tin về việc đăng kí thi kỳ thi 08-09/12/2020:Thời gian thi: Thí sinh chọn ca thi như sau: Bài thi Ca thi Giờ thi Thí sinh thi bậc 3, bậc 4, bậc 5 chọn 1 trong 2 ca: Ca 1: Sáng ngày THỨ BA 08/12/2020 6:50 - 11:15 Ca 2: Chiều ngày THỨ BA 08/12/2020 12:50 - 17:15 Thí sinh thi bậc 2: Ca 3: Sáng ngày THỨ TƯ 09/12/2020 6:50 - 10:15 Nộp hồ sơ và đóng tiền thi: từ ngày 18/10/2020 đến ngày 21/11/2020 (Thí sinh nên đăng kí dự thi sớm. Trường sẽ ngưng nhận đăng kí thi trước 21/11/2020 nếu...