THÔNG TIN DANH SÁCH DỰ THI

1. Trước 3 ngày so với ngày thi, thí sinh vào xem thông tin danh sách thi. Khi có sai sót, báo về email vstep@hcmue.edu.vn

2. Thí sinh ghi lại thông tin "Mã hồ sơ" để tra cứu điểm thi sau này (đến kì thi sau, chúng tôi sẽ xóa danh sách kì thi trước đó).

3. Bạn có thể nhập "Tên" để xem, nếu số lượng nhiều, có thể nhập thêm ngày sinh có định dạng: 00.00.0000

Thí sinh có thể đăng kí thông tin để nhận tin nhắn qua SMS. Các tin nhắn sẽ nhận được là: Phòng thi, Điểm thi. Điền thông tin tại đây.