ĐỀ ÁN TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

1. Các điều kiện chung
1.1.   Cơ sở vật chất tổ chức thi
Cơ sở chính để tổ chức thi đặt tại 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh có 84 phòng học diện tích từ 55 m2 trở lên với sức chứa trung bình 25 thí sinh/phòng với các trang thiết bị đảm bảo các điều kiện tổ chức thi cho 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết. Ngoài ra, Trường đã đầu tư 19 phòng máy chuyên dùng cho công tác khảo thí với 760 máy tính, hệ thống máy chủ và hạ tầng mạng ổn định, an toàn bảo mật thông tin, có thể tổ chức thi đồng thời cho 436 thí sinh dự thi cùng lúc (dự phòng 324 máy vi tính).
Các phòng thi đều được trang bị hệ thống camera giám sát ghi được toàn bộ diễn biến của cả phòng thi trong suốt thời gian thi. Các thí sinh khi vào khu vực thi đều được kiểm tra an ninh bằng thiết bị chuyên dụng nhằm ngăn chặn việc thí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi.
Phòng làm việc của Hội đồng thi có màn hình giám sát diễn biến khu vực thi. Việc giao nhận đề thi và bài thi thực hiện tại phòng Hội đồng thi, được bảo quản trong hòm, tủ, hay két sắt, có khoá chắc chắn.
Phần mềm tổ chức thi, chấm thi có bản quyền đảm bảo các yêu cầu bảo mật cho kỳ thi.
Trang thông tin điện tử về các kì thi tại địa chỉ: http://cet.hcmue.edu.vn
1.2.   Phần mềm tổ chức thi trên máy vi tính
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Khảo thí Quốc gia để triển khai phần mềm tổ chức thi tiếng Anh trên máy vi tính. Phần mềm cho phép thi 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trực tiếp trên máy vi tính. Thời gian thi 4 kĩ năng trong một buổi. Các đặc điểm cơ bản của phần mềm như sau:
‒  Thí sinh làm bài thông qua phần mềm cài đặt trên máy vi tính. Mỗi thí sinh làm một đề thi riêng biệt được lấy từ ngân hàng đề thi;
‒  Phần mềm quản lí thời gian từng phần thi và quản lí thời gian tổng thể. Khi thí sinh gặp sự cố phải đổi máy tính khác sẽ tiếp tục theo thời gian đã làm bài trước đó;
Phần mềm cho kết quả chấm điểm 2 kĩ năng nghe và đọc. Riêng kĩ năng viết và nói có phân hệ quản lí việc làm phách và giao nhận bài thi cho giảng viên chấm.
1.3.   Đội ngũ kĩ thuật viên hỗ trợ công nghệ thông tin và hỗ trợ các phương tiện kĩ thuật khác
Trường có đội ngũ kĩ thuật viên có trình độ chuyên môn tốt, sử dụng thuần thục các phần mềm, thiết bị tin học, âm thanh, video phục vụ cho việc tổ chức và chấm thi.
2. Điều kiện về đội ngũ cán bộ thực hiện thi ĐGNLNN và Ngân hàng câu hỏi thi tiếng Anh
2.1.   Cán bộ ra đề thi
Trường hiện có đủ số lượng cán bộ ra đề thi tiếng Anh theo quy định, đã được cấp chứng chỉ theo Chương trình bồi dưỡng cán bộ ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Quyết định 2912/QĐ-BGDĐT ngày 23/08/2016)
2.2.   Cán bộ chấm thi
Trường có đủ số lượng cán bộ cán bộ chấm thi nói và viết tiếng Anh theo quy định, đã được cấp chứng chỉ theo Chương trình bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Quyết định 2913/QĐ-BGDĐT ngày 23/08/2016).
Xem toàn văn bản đề án tổ chức thi tiếng Anh của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh