Tra cứu kết quả thi tại đây hoặc xem kết quả thi đã gửi qua email


CẤP GIẤY XÁC NHẬN TẠM THỜI

Thí sinh cần "Giấy chứng nhận tạm thời": 

- Thời gian nhận: sáng từ 08 giờ đến 11 giờ, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 ngày 21, 22 và 23/11/2023 

- Địa điểm: Phòng B.602 (gặp thầy Thuận).
- Thời gian xử lí: khoảng 15 phút.

ĐĂNG KÍ PHÚC KHẢO - Kì thi tháng 11/2023

Thí sinh cần phúc khảo bài thi, xin vui lòng tải mẫu đơn tại đây. Thí sinh nộp đơn phúc khảo từ ngày 21/11/2023 đến ngày 01/12/2023. Kết quả phúc khảo dự kiến thông báo trước ngày 15/01/2024 (sau kì thi tháng 12/2023) qua email.

Thông tin gửi kết quả phúc khảo qua email (từ email vstep@hcmue.edu.vn, Trường chỉ có email này để gửi thông tin):

- Nếu có thay đổi sẽ gửi chi tiết điểm thay đổi; 
- Nếu không thay đổi, sẽ gửi email "Kết quả phúc khảo không thay đổi"

.
 PHÁT CHỨNG CHỈ

Thí sinh ở tỉnh xa cần gấp mà không đến nhận trực tiếp có thể xin nhận bản sao từ sổ gốc - gửi email đến vstep@hcmue.edu.vn - cung cấp địa chỉ ; số lượng; có thu lệ phí).

1. Các buổi phát: (xem bên dưới).

2. Giờ phát, địa điểm phát: sáng từ 9:00 đến 11:00, chiều từ 14:00 đến 16:00 tại Phòng B.601 (tầng 6, nhà B), Trường ĐHSP TP.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5. .
3. Thí sinh đạt yêu cầu tự mình nhận chứng chỉ, khi nhận chứng chỉ xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
4.  Nếu nhận chứng chỉ thay phải nộp Giấy Ủy quyền đúng theo Quy định của Luật dân sự và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đi nhận chứng chỉ.

Lịch phát Tháng 12

thứ Ba: 9:00-11:00
Thứ Sáu: 14:00-16:00
1/12
5/12
08/12
12/12
15/12
16/12: Thứ bảy
9:30-11:30
19/12
22/12
26/12
29/12