Lịch phát chứng chỉ: Xem ở mục "Cấp chứng chỉ" (dự kiến 30 ngày kể từ ngày thi)

Thông tin tra cứu kết quả kì thi tháng 05

TẠI ĐÂY

Thí sinh cần "Giấy chứng nhận tạm thời": liên hệ phòng B.602, gặp thầy Thuận, giờ hành chính (xuất trình CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu)

Thí sinh cần phúc khảo bài thi, xin vui lòng tải mẫu đơn tại đây. Thí sinh nộp đơn phúc khảo từ ngày 27/5/2020 đến ngày 5/6/2020. Kết quả phúc khảo dự kiến thông báo trước ngày 15/7/2020 qua email.

ĐĂNG KÍ THI LẠI

Thí sinh có nhu cầu thi lại vui lòng chuyển tiền thi lại theo thông tin như sau:

- Thời hạn: Đăng kí trước ngày 2/6 (vui lòng chuyển sớm nhất có thể; có thể kết thúc sớm nếu hết chỗ)

Nộp hồ sơ online và đăng kí thi lại như các thí sinh bình thường

NỘP TIỀN QUA NGÂN HÀNG

Xem thông tin trong mẫu đăng kí của Thông báo ghi danh tháng 6/2020

(Thí sinh cân nhắc lựa chọn vì Trường không tổ chức thi tháng 7/2020)