Lịch phát chứng chỉ kì thi tháng 7/2019: Ngày phát chứng chỉ chính thức:

Ngày 17, 18/8/2019: Phát từ 8h30 đến 10h30 (do ngày cuối tuần nên nghỉ sớm)

Ngày 19/8 và 21/8/2019: Sáng từ 7h30 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00

Địa điểm: Phòng B.601

Thí sinh trực tiếp mang theo CMND bản gốc đến nhận. Nếu nhận thay, phải làm thủ tục ủy quyền theo Luật dân sự.

Thí sinh cần phúc khảo bài thi, xin vui lòng tải mẫu đơn tại đây. Thí sinh nộp đơn phúc khảo từ ngày 30/07/2019 đến ngày 10/08/2019. Kết quả phúc khảo dự kiến thông báo trước ngày 01/9/2019 qua email.

ĐĂNG KÍ THI LẠI

Do kì thi tháng 8/2019 đã kín chỗ, thí sinh có nhu cầu thi lại vui lòng gửi email vstep@hcmue.edu.vn để xác nhận việc bảo lưu hồ sơ và chuyển tiền thi lại.

- Thời hạn: Từ ngày 30/7 đến ngày 5/8/2019

- Nội dung email ghi lí do cần phải thi lại gấp trong tháng 8 

- Tiêu đề email ghi: Thi lại tháng 7/2019

Email được phản hồi mới được chuyển khoản thi lại. Ưu tiên theo thứ tự gửi email và lí do hợp lí.

NỘP TIỀN QUA NGÂN HÀNG

+ Số tiền: theo số tiền đã đóng trong đợt thi tháng 7 (tùy theo cá nhân) 

+ Tên tài khoản: Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Sư phạm TP.HCM

+ Số tài khoản: 1606201049790, Ngân hàng Agribank – Chi nhánh An Phú.

+ Nội dung ghi: họ và tên – số điện thoại di dộng – VSTEP – TL – ca thi

Ví dụ: Nguyễn Văn A–0903855927–VSTEP– TL – sáng 17/08/2019.