Lịch phát chứng chỉ: Xem ở mục "Cấp chứng chỉ" (dự kiến 30 ngày kể từ ngày thi)

Thông tin tra cứu kết quả kì thi tháng 06

TẠI ĐÂY

Thí sinh cần "Giấy chứng nhận tạm thời": liên hệ phòng B.602, gặp thầy Thuận, giờ hành chính (xuất trình CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu)

Thí sinh cần phúc khảo bài thi, xin vui lòng tải mẫu đơn tại đây. Thí sinh nộp đơn phúc khảo từ ngày 26/6/2020 đến ngày 6/7/2020. Kết quả phúc khảo dự kiến thông báo trước ngày 15/9/2020 qua email.

Thông tin gửi qua email:

- Nếu có thay đổi sẽ gửi chi tiết điểm thay đổi.

- Nếu không thay đổi, sẽ gửi email "Kết quả phúc khảo không thay đổi"